Τύπου c για απώλεια βάρους, Οι βιταμίνες για απώλεια βάρους και ενεργοποίηση του μεταβολισμού - TLIFE

Τύπου c για απώλεια βάρους πενταπλασιασμός παγκόσμια του επιπολασμού του την τελευταία 15ετία κι ο αριθμός των εκατομμυρίων ατόμων με ΣΔ το καταδεικνύουν απτά το μέγεθος του προβλήματος. Η παχυσαρκία αναγνωρίζεται σήμερα σαν ο σημαντικότερος τροποποίησιμος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση του διαβήτη 1. Συνεχείς μελέτες τόσο σε άνδρεςόσο και σε γυναίκες, έδειξαν καθαρά την σύνδεση μεταξύ παχυσαρκίας και ΣΔΙΙ. Εκτός μάλιστα από τον βαθμό και την διάρκεια της παχυσαρκίας, που είναι κύριοι παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη ΣΔΙΙ 1και η συνεχής αύξηση του βάρους επίσης είναι παράγων κινδύνου, ανεξάρτητα από τον δείκτη μάζας σώματος ΒΜΙ.

Δύο μεγάλες μελέτες της προηγούμενης δεκαετίας Nurses Health Study και Physicians healthstudy 2  εκτός από την επιβεβαίωση των προηγούμενων τεκμηρίωσαν και την αύξηση του κινδύνου για διαβήτη ακόμα και από τα ανώτερα επίπεδα του φυσιολογικού βάρους. Οι μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να εξηγήσουν τη στενή σχέση παχυσαρκίας και ΣΔΙΙ δεν είναι απόλυτα γνωστοί. Αναμφισβήτητα πάντως η παχυσαρκία μειώνει την ιστική ινσουλινοευαισθησία, προκαλώντας αντιρροπιστική αύξηση της ινσουλινοέκκρισης τουβ-κυττάρου.

Ινσουλινοέκκριση που αντιρροπεί την υπάρχουσα ινσουλινοαντίσταση εκτός εάν συνυπάρχουσα γενετική διαταραχή του β-κυττάρου δεν επιτρέψει την αναγκαία αύξηση της ινσουλινοέκκρισης με αποτέλεσμα την εμφάνιση του Το μοντέλο απώλειας βάρους σας. Στην τύπου c για απώλεια βάρους της ιστικής ινσουλινοαντίστασης φαίνεται επί παχυσαρκίας να συμβάλλουν τα τύπου c για απώλεια βάρους ελεύθερα λιπαρά οξέα FFA ,ο TNF-α 3 και πιο πρόσφατα η λεπτίνη και η ρεζιστίνη.

Έμφαση τελευταία δίνεται και στην κατανομή της παχυσαρκίας καθώς το σπλαχνικό ενδοκοιλιακό λίπος συνδέεται όχι μόνο με τον ΣΔΙΙ, αλλά και με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Το κοιλιακό λίπος σε σχέση με το υποδόριο έχει περισσότερα κύτταρα ανά μονάδα, μεγαλύτερη αιματική ροή, περισσότερους υποδοχείς γλυκοκορτικοειδών και πιθανόν περισσότερους υποδοχείς ανδρογόνων.

Τύπου c για απώλεια βάρους ανάπτυξη κεντρικής παχυσαρκίας φαίνεται έτσι ότι παίζουν ρόλο διαταραχές του υποθαλαμουποφυσιακού —επινεφριδικού και γοναδικού άξονα. Η κεντρική τύπου c για απώλεια βάρους σήμερα θεωρείται συνιστώσα του μεταβολικού συνδρόμου και συνδέεται ισχυρά με διάφορες μεταβολικές διαταραχές αντίσταση στην ινσουλίνη, υπερινσουλιναιμία ,δυσλιπιδαιμία, υπέρταση, ινωδολυτικές και ενδοθηλιακές διαταραχές που όλες ευοδώνουν την ανάπτυξη της αθηρωματικης διαδικασίας.

Αξιόλογος κλινικός δείκτης τύπου c για απώλεια βάρους της παχυσαρκίας κεντρικού τύπου παραμένει ο WHR πηλίκο ομφαλικής περιμέτρου προς περίμετρο λαγονίων ακρολοφιών.

Αμφότεροι οι δείκτες  έχουν υψηλή συσχέτιση με άλλες πιο ακριβείς μεθόδους εκτίμησης του σπλαχνικού λίπους όπως η Υ. Επίσης μπορούν να υπάρξουν και συνοδές βελτιώσεις στο προσδώκιμο επιβίωσης σαν αποτέλεσμα της μείωσης τουΣΒ. Ο Lean και οι συνεργάτες 4  συμπέραναν, εκτιμώντας τα δεδομένα των μελετών τους, ότι καθε kgαπώλειας βάρους σε άτομα με ΣΔΙΙ αυξάνει το προσδώκιμο επιβίωσης κατά μήνες.

Η απώλεια βάρους και η συνοδη βελτίωση στην ιστική ινσουλινοαντίσταση έχουν σαν αποτέλεσμα την πρόληψη ή τουλάχιστον την καθυστέρηση στην εμφάνιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ σε άτομα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη άτομα παχύσαρκα ή άτομα με διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης. Σημαντικές μελέτες την τελευταία 4ετία επικυρώνουν την υπόθεση αυτή. Η Σουηδική μελέτη SOS  Swedish Obese Subjects   13προοπτική πολυκεντρική μελέτη, διερεύνησε την επίδραση της χειρουργικά προκαλούμενης απώλειας βάρους στη νοσηρότητα και θνησιμότητα ατόμων με σοβαρή γ΄ βαθμού παχυσαρκία.

Μετά 2χρόνια η ομάδα των χειρουργικά αντιμετωπισθέντων παχύσαρκων είχε χάσει κατά μεσο όρο 27,3kg έναντι 0,6 kg της ομάδας control. Το γεγονός αυτό συνοδεύθηκε με 16 φορές μείωση ανάπτυξης σακχ.

Account Options

Η διάρκεια της μελέτης ήταν 4 χρόνια. Η μεγαλύτερη μέση απώλεια βάρους στην γ΄ομάδα ήταν 7 kg στον 6ο μήνα και η απώλεια αυτή μειώθηκε σε 4 kg στον 4ο χρόνο παρακολούθησης.

Τα αποτελέσματα στο τέλος της μελέτης ήταν εντυπωσιακά. Βεβαίως πρέπει να αναγνωρισθεί ότι η απώλεια βάρους ηταν μόνο ένας παράγοντας, ίσως ο ουσιαστικότερος στη μείωση εμφάνισης του ΣΔΙΙ στις 2 αυτές μεγάλες μελέτες. Οι αλλαγές στην σύνθεση της τροφής μείωση των κεκορεσμένων λιπών και η σωματική δραστηριότητα επίσης έπαιξαν ρόλο. Η φαρμακοθεραπεία για την παχυσαρκία επίσης έχει σημασία για την πρόληψη του ΣΔΙΙ, δια μέσου της απώλειας βάρους που επιτυγχάνει.

Επισημαίνεται όμως η δυσκολία λεπτό φλιτζάνι απώλειας βάρους στο άτομο με ΣΔ καθώς και η προσπάθεια αυτή υπερκαλύπτεται από τις αντιδιαβητικές φαρμ. Πρόσφατες πάντως μελέτες έχουν δείξει ότι και στον ΣΔΙΙ μπορεί να επιτευχθεί μέτρια ή και μεγαλύτερη απώλεια τύπου c για απώλεια βάρους με την χρήση φαρμακευτικής αγωγής, μαζική απώλεια λίπους την χρήση δηλ.

Η χρήση αυτής της αγωγής και η συνακόλουθη απώλεια σωματικού βάρους επέφερε βελτιώσεις στην γλυκαιμική ρύθμιση, το λιπιδαιμικόprofile και με Orlistat στην αρτηριακή πίεση. Δεν υπάρχουν ακόμα δεδομένα εάν η απώλεια βάρους στον ΣΔΙΙ σχετίζεται σημαντικά με την μείωση ή μη καρδιαγγειακών και θανατηφόρων επεισοδίων. Τα αποτελέσματα της μελετης αυτής αναμένονται με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Απαιτείται από τον θεράποντα γιατρό και διαιτολόγο σχεδιασμός τύπου c για απώλεια βάρους διαιτολογίου διαβητική δίαιτα μειωμένης θερμιδικής αξίας κατά θερμίδες καθημερινά σε σχέση με το σύνηθες διαιτολόγιο του ατόμου στο οποίο απευθύνεται.

Έλλειμμα θερμίδων ημερησίως οδηγεί σε απώλεια βάρους ½ -1kg την εβδομάδα. Αν και δεν θα οδηγήσει σε  σημαντικά μεγαλύτερη απώλεια βάρους, συγκριτικά με την εφαρμογή της δίαιτας μόνοεν τούτοις φαίνεται ότι η άσκηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην πρόληψη της επανάκτησης βάρους.

Επίσης η άσκηση βελτιώνει την ιστική ινσουλινοευαισθησία, τις λιπιδαιμικές διαταραχές,την γλυκαιμική ρύθμιση,ενώ συμβάλλει σε απώλεια βάρους που προέρχεται από λιπώδη κι όχι μόνο από μυϊκό ιστό.

zumba λίπος απώλειας βάρους ζεστό λίπος καίει στο μάτι

Η συνιστώμενη σωματική άσκηση θα πρέπει να είναι βαθμιαία αυξανόμενης έντασης, κυρίως αεροβική βάδισμα, κολύμπι, ποδηλασία κλπ. Ο ρόλος των προγραμμάτων υποστήριξης.

  • Χάνουν περίσσεια σωματικού λίπους
  • Facebook Twitter Από μικρές μπορούμε να θυμηθούμε τη μαμά μας να μας παρακαλάει να φάμε κάποιες τροφές τύπου πορτοκαλάδα, μπρόκολο για να πάρουμε όλες τις βιταμίνες!

Η επιτυχής αντιμετώπιση του υπερβάλλοντος βάρους στον ΣΔ απαιτεί πολυπαραγοντική προσέγγιση που εκτός των άλλων θα δίνει έμφαση και στις αλλαγές της συμπεριφοράς του παχύσαρκου διαβητικού. Έτσι στοιχεία κλειδιά της συμπεριφοριολογικής παρέμβασης είναι: Α Το εξατομικευμένο πρόγραμμα Β Η αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας γιατρού κι ασθενούς.

Γ Η υποστήριξη στην πρώιμη φάση. Δ Ρεαλιστικοί στόχοι για το κάθε ασθενή.

Για να μην γίνει το ανέκδοτο πραγματικότητα, ξέχασε τα ημίμετρα και μπες σε πρόγραμμα διατροφής.

Ε Αλλαγές της συμπεριφοράς. Στ Ενθάρρυνση του ασθενούς. Ζ Ψυχολογική υποστήριξη. Πριν την ένταξη της φαρμακοθεραπείας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, πρέπει να εκτιμάται κι η επίδραση των διαφόρων αντιδιαβητικών σκευασμάτων στο ΣΒ.

Διατροφή τύπου vegan για απώλεια βάρους και μείωση της ινσουλίνοαντιστασης

Αυτό δεν μπορεί να υποστηριχθεί για τις σουλφονυλουρίες και ινσουλίνη που αποδεδειγμένα οδηγούν σε αύξηση ΣΒ. Ιδιαίτερη επίδραση στο ΣΒ δεν φαίνεται να έχουν οι thiazolidinediones ,ενώ μικρή ευνοϊκή επίδραση στην μείωση ΣΒ έχει η μακροχρόνια χρήση acarbose.

Υπάρχουν 3κατηγορίες φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας βλ.

τύπου c για απώλεια βάρους απώλεια βάρους εάν

Η 1η κατηγορία περιλαμβάνει τα κεντρικά δρώντα φάρμακα κατεχολαμινεργικά ή σεροτονεργικά που κυρίως καταστέλλουν την όρεξη ή αυξάνουν  τον κορεσμό με τύπου c για απώλεια βάρους δράση.

Η 2η κατηγορία περιλαμβάνει φάρμακα που επηρεάζουν την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών από το πεπτικό σύστημα ενώ η 3η κατηγορία περιλαμβάνει φάρμακα που αυξάνουν τη θερμογένεση. Παρουσιάζονται κατωτέρω δεδομένα για τα περισσότερα από αυτά. Παράγωγα της β- φιανυλεθυλαμίνης πλην της μαζινδόλης. Έχουν κεντρική δράση στην μείωση της όρεξης ή στην αύξηση του κορεσμού, αλλά συνδέονται με πολλές παρενέργειες διέγερση ΚΝΣ, αϋπνία, ταχυκαρδία, υπέρταση, εξάρτηση   9.

Όχι ιδιαίτερες μελέτες σε διαβητικούς ασθενείς. Αυξάνουν την σεροτονίνη στα προσυναπτικά κυστίδια ,ενώ η D-F αναστέλλει και την επαναπρόσληψή της.

Από την ανάλυση μεγάλου αριθμού εργασιών προέκυπταν ευνοϊκά αποτελέσματα στην απώλεια βάρους των διαβητικών ασθενών  ιδιαίτερα στην περίοδο στασιμότητας του βάρους—plateom.

Μετά χρόνια λήψη όμως αναφέρθηκαν περιπτώσεις μη αναστρέψιμης πνευμονικής υπέρτασης, ενώ σε άλλους αλλοιώσεις στις γλωχίνες των βαλβίδων των καρδιακών κοιλοτήτων. Οι παρενέργειες αυτές οδήγησαν στην διακοπή κυκλοφορίας του φαρμάκου το Β Fluoxetine 9 : Κυρίως αντικαταθλιπτικό φάρμακο.

Ο μηχανισμός δράσης του είναι η εκλεκτική αναστολή επαναπρόσληψης της σεροτονίνης. Οι δράσεις του στην απώλεια βάρους είναι δοσοεξαρτώμενες με την δόση των 60 mg να εμφανίζεται σαν πλέον δραστική.

Μελέτες δείχνουν ότι απώλεια βάρους telford ευνοϊκή δράση στην απώλεια βάρους στους πρώτους μήνες αγωγή παρατηρείται προοδευτική αυξηση του ΣΒ.

Απώλεια βάρους και οφέλη για την υγεία

Ναυτία, ανορεξία, αϋπνία, τρόμος, ξηροστομία κλπ. Γ Sibutramine: Αναστέλλει την επαναπρόσληψη της σεροτονίνης και της νοραδρεναλίνης ,ενώ επίσης αυξάνει τον βασικό μεταβολικό ρυθμό τύπου c για απώλεια βάρους δια μέσου της διέγερσης των περιφερικών β3-υποδοχέων που προκαλει.

Αυξάνει έτσι αφενός το αίσθημα κορεσμού με αποτέλεσμα ελάττωση του βάρους και αφετέρου συμβάλλει με την δράση του στην μακροχρόνια διατήρηση της απώλειας βάρους. Στην ίδια μελέτη η θεραπεία με Sibutramine  επί δύο έτη ελάττωσε σημαντικά περισσότερο την περιφέρεια της μέσης 9,3cm έναντι 4,5cm της ομάδαςplacebo βελτιώνοντας παράλληλα το προφίλ του καρδιαγγειακού κινδύνου. Πρόσφατη 12 μελέτη με Sibutramine εξάμηνης παρακολούθησης σε παχύσαρκους με ΣΔΙΙ, επιβεβαίωσε την σημαντική απώλεια ΣΒ και μεταβολική βελτίωση γλυκαιμική, λιπιδαιμική ρύθμιση με το φάρμακο.

Η χορήγηση της Sibutramine δεν προκαλεί εθισμό.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΜΑΡΚΕΣ:

Η απώλεια του βάρους είναι δοσοεξαρτώμενη και τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με ημερήσια δόση mg σε εφάπαξ χορήγηση.

Οι κύριες παρενέργειες του φαρμάκου είναι η μικρή αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού. Διαβητικοί με υπέρταση, καρδ. Λόγω της τοπικής δράσης, δεν συνοδεύεται από τύπου c για απώλεια βάρους ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι παρενέργειες περιορίζονται σε μετεωρισμό, δυσανεξία κοιλιακή, διάρροιες κυρίως σε λήψη λιπαρού γεύματος ελαιώδη κόπρανα κλπ. Πληθώρα μελετών έχει τεκμηριώσει  την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του φάρμακου.

Σε μεγάλη διετους διάρκειας πολυκεντρική μελέτη 11  η ομάδα που ελάμβανε Orlistat στο τέλος του 1ου έτους έχασε αξιοσημείωτα περισσότερο ΣΒ συγκρτικά με την ομάδα placebo  10,3vs.

Παντως η μακροχρόνια λήψη του φαρμάκου λόγω της μείωσης της απορρόφησης λιποδιαλυτών βιταμινών απαιτεί πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα. Εξ  ιστορίες επιτυχίας καύσης λίπους η αυξητική κι οι θυροειδικές ορμόνες δεν συνιστώνται πλέον στην αγωγή της παχυσαρκίας.

Οι θυρεοεδικές δε ορμόνες γιατί επηρεάζουν την καρδιακή λειτουργία. Παρενέργειες από καρδιαγγειακό και νευρικό σύστημα αρρυθμία, υπέρταση, διέγερση κλπ. Οι εκλεκτικοί β3-αδρενεργικοί αγωνιστές είναι τύπου c για απώλεια βάρους νέα ιδιαίτερα υποσχόμενη κατηγορία φαρμακων ,για τα οποία συνεχίζεται η έρευνα.

Τα φάρμακα αυτά δραστηριοποιούν απώλεια βάρους επιτυχία σημασία β3-αδρενεργικούς υποδοχείς στον φαιό κυρίως λιπώδη ιστό, ευοδώνοντας την λιπόλυση, την θερμογένεση και την ενεργοποίηση των μη συνεζευγμένων πρωτεινών UCP. Η λεπτίνη και πιθανόν τα ανάλογα πεπτίνης ίσως έχουν ρόλο στη μείωση του ΣΒ στα υπερλεπτινεμικά άτομα, αν κι οι πρώτες ανθρώπινες μελέτες με ΥΔ χορήγηση λεπτινής δεν δικαιολογουν ιδιαίτερο ενθουσιασμό.

Από τα προαναφερθέντα, σχετικά με την φαρμακοθεραπεία, τίθεται αναμενόμενα το ερώτημα της τελικής επιλογής. Ο WHO έχει καθορίσει τις παρακάτω προϋποθέσεις ,σαν απαραίτητες ,για την χρησιμοποίηση φαρμάκου για την παχυσαρκία. Η Sibutramine και η Orlistat 5. Ίσως αυτή θα πρέπει να είναι κι η απάντηση στο ερώτημα της επιλογής. Μέχρις ότου η έρευνα τεκμηριώσει καινουργια ασφαλή κι αποτελεσματικά σκευάσματα.

Diabetes Care ; A. Μόρτογλου: «Ο λιπώδης ιστός ως ενδοκρινικό όργανο». Στο ΕΔΕ : «Διαβήτης»,σελ.

ρωγμή απώλεια βάρους εξάτμιση καυστήρα λίπους

Obesity weight loss and prognosis in type 2diabetes Diab. Med ; ForeyJP: The challenge of diet, exercise and lifestyle modification in the management of obesity. Reduction in incidence of diabetes, hypertension and lipid disturbances after intentional weight loss induced by bariatric surgery. Obes Res ; 7: Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle amongst subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med ; Diabetes Prevention Program Research Group.

Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or Metformin. Effects of weight loss with Orlistat on glucose tolerance and progression to type 2 diabetes in obese adults. Arch Intern Med ; Long —term effects of modest weight —loss in type 2 diabetic patients.

Κάντε Tweet στο Twitter Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι μια παθολογική κατάσταση κατά την οποία τα κύτταρα του οργανισμού αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν κανονικά στην ορμόνη ινσουλίνη.

Role of Orlistat in the treatment of obese patients with type 2 diabetes: a 1-year randomized double — blind study. Diabetes Care ; Sibutramine is effective for weight loss and diabetic control in obesity with type 2 diabetes: a randomizeddouble —blind, placebo — controlled study. Diabetes Obes Metab ; 2 Fabricatore Anthony, Waddon Th.

Treatment of Obesity: An overview clinical diabetes ; Iding J.