Ομεπραζόλη Παρενέργειες >> Υγεία Πεπτικού Συστήματος

Prilosec ανεπιθύμητες ενέργειες απώλειας βάρους. 6 φυσικές εναλλακτικές για την ομεπραζόλη — Με Υγεία

prilosec ανεπιθύμητες ενέργειες απώλειας βάρους

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας.

prilosec ανεπιθύμητες ενέργειες απώλειας βάρους

Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για σας. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας.

  • Οι καταλληλότερες ώρες για ύπνο για κάθε ηλικία Οι εναλλακτικές για την ομεπραζόλη αποτελούν επιπλέον επιλογές για την αντιμετώπιση των στομαχικών προβλημάτων.
  • Ξεκαρδιστικά μίγματα απώλειας βάρους
  • Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης.
  • 6 φυσικές εναλλακτικές για την ομεπραζόλη — Με Υγεία
  • Κίνδυνοι χρήσης καυσαερίων λίπους

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρµακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια παρακαλούµε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό σας, ή στο φαρµακοποιό ή άλλο επαγγελµατία του τοµέα της υγείας, ή απευθείας στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων Μεσογείων, Χολαργός, Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 1.

Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 5. Λοιπές πληροφορίες 1. Ανήκει σε µία κατηγορία φαρµάκων που ονοµάζονται «αναστολείς της αντλίας πρωτονίων». Τα φάρµακα αυτά δρουν ελαττώνοντας την ποσότητα του οξέος prilosec ανεπιθύμητες ενέργειες απώλειας βάρους παράγει το στοµάχι σας.

Εγγραφείτε για να myHealthbox

Εάν έχετε αµφιβολίες, ενηµερώστε το γιατρό, τη νοσοκόµα ή το φαρµακοποιό σας πριν να σας χορηγηθεί το φάρµακο αυτό. Χρήση άλλων φαρµάκων Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό, τη νοσοκόµα ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. Ενηµερώστε το prilosec ανεπιθύμητες ενέργειες απώλειας βάρους ή το φαρµακοποιό σας εάν λαµβάνετε κάποιο από τα παρακάτω φάρµακα: - Κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη ή βορικοναζόλη χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση των λοιµώξεων από κάποιο µύκητα - ιγοξίνη χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση καρδιακών προβληµάτων - ιαζεπάµη χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση του άγχους, τη χαλάρωση των µυών ή στην επιληψία - Φαινυτοΐνη χρησιµοποιείται στην επιληψία.

Μπορεί να προκύψουν ανεπιθύµητες ενέργειες όπως ζάλη και διαταραχές όρασης βλέπε prilosec ανεπιθύμητες ενέργειες απώλειας βάρους 4.

Εάν επηρεάζεστε, δεν πρέπει να οδηγείτε και να χειρίζεστε µηχανήµατα. Μπορεί επίσης να υπάρχουν σοβαρές φυσαλίδες και αιµορραγία στα χείλη, στα µάτια, στο στόµα, στη µύτη και στα γεννητικά όργανα.

Υγεία Πεπτικού Συστήματος

Αυτό µπορεί να είναι «σύνδροµο Stevens-Johnson» ή «τοξική επιδερµική νεκρόλυση». Οι ανεπιθύµητες ενέργειες µπορεί να εµφανιστούν σε συγκεκριµένες συχνότητες οι οποίες ορίζονται ως εξής: Πολύ συχνές: Συχνές: Όχι συχνές: Σπάνιες: Πολύ σπάνιες: Μη γνωστές: prilosec ανεπιθύμητες ενέργειες απώλειας βάρους περισσότερους από 1 στους 10 χρήστες επηρεάζουν 1 έως 10 στους χρήστες επηρεάζουν 1 έως 10 στους χρήστες επηρεάζουν 1 έως 10 στους χρήστες επηρεάζουν λιγότερους από 1 στους χρήστες η συχνότητα δεν µπορεί prilosec ανεπιθύμητες ενέργειες απώλειας βάρους εκτιµηθεί από τα διαθέσιµα δεδοµένα 3 4 Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες περιλαµβάνουν: Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες: - Πονοκέφαλο - Επιδράσεις στο στοµάχι ή στο έντερό σας: διάρροια, πόνος στο στοµάχι, δυσκοιλιότητα, αέρια τυµπανισµός - Ναυτία ή έµετο Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες: - διόγκωση πρήξιµο στα πόδια και στους αστραγάλους - ιαταραχή ύπνου αϋπνία - Ζάλη, αίσθηµα µυρµηγκιάσµατος, υπνηλία - Αίσθηµα περιστροφής κεφαλής ίλιγγος - Μεταβολές στις εξετάσεις αίµατος που ελέγχουν τον τρόπο που λειτουργεί το ήπαρ - ερµατικό εξάνθηµα, οζώδες εξάνθηµα κνίδωση και φαγούρα στο δέρµα.

Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες: - Αιµατολογικά προβλήµατα, όπως µειωµένος αριθµός των λευκοκυττάρων ή των αιµοπεταλίων. Αυτό µπορεί να προκαλέσει αδυναµία, µώλωπες ή να αυξήσει την πιθανότητα λοιµώξεων. Αυτό µπορεί να προκαλέσει αδυναµία, έµετο και κράµπες.

Ομεπραζόλη Παρενέργειες >> Υγεία Πεπτικού Συστήματος

Αυτό µπορεί να σχετίζεται µε υψηλό πυρετό και πόνους στις αρθρώσεις Πολύµορφο ερύθηµα, σύνδροµο Stevens-Johnson, τοξική επιδερµική νεκρόλυση. Εάν έχετε κάποια λοίµωξη µε συµπτώµατα όπως πυρετό, µε σοβαρά µειωµένη γενική κατάσταση ή πυρετό µε συµπτώµατα τοπικής λοίµωξης όπως πόνο στο λαιµό, στο φάρυγγα ή στο στόµα ή δυσκολίες στην ούρηση, θα πρέπει να συµβουλευτείτε το γιατρό σας το συντοµότερο δυνατό, ούτως ώστε η έλλειψη λευκοκυττάρων ακοκκιοκυτταραιµίανα αποκλειστεί µε µια εξέταση αίµατος.

Είναι σηµαντικό τότε να δώσετε πληροφορίες σχετικά µε το φάρµακό σας. Μην ανησυχήσετε από αυτή τη λίστα των πιθανών ανεπιθύµητων ενεργειών.

Ομεπραζόλη Παρενέργειες

Μπορεί να µην εµφανίσετε καµία από αυτές. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρµακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια παρακαλούµε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό σας, ή στο φαρµακοποιό ή άλλο επαγγελµατία του τοµέα της υγείας, ή απευθείας στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων Μεσογείων, Χολαργός, 5. Να µην το χρησιµοποιείτε µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο φιαλίδιο και στο κουτί.

Η ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα που αναφέρεται.

μπορώ να χάσω βάρος σε έξι μήνες

Πριν το άνοιγµα: Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. Από µικροβιολογικής πλευράς, ωστόσο, το φαρµακευτικό προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως µετά από την ανασύσταση. Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.

prilosec ανεπιθύμητες ενέργειες απώλειας βάρους

Ρωτήστε το φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα άλλα συστατικά είναι: Αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό δινάτριο άλας, νατρίου υδροξείδιο. Συσκευασία µε ένα κουτί που περιέχει 5 ή 10 φιαλίδια.