1789_H_Megalh_Epanastash_twn_Gallwn.pdf

Katys απώλεια βάρους 75 λιβρών, Επίσημη Εφημερίδα L /

Από την 1η Ιουλίου και για περίοδο πέντε 5 ετών, οι αλιευτικές δυνατότητες που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 5 της συμφωνίας καθορίζονται ως εξής: Άκρως μεταναστευτικά είδη είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του — θυνναλιευτικά γρι-γρι με εγκαταστάσεις κατάψυξης: 28 σκάφη.

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Τα σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξής, τα ευρωπαϊκά σκάφη μπορούν να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού μόνον εάν κατέχουν άδεια αλιείας katys απώλεια βάρους 75 λιβρών ισχύ η οποία έχει εκδοθεί από την Ακτή Ελεφαντοστού στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 2 Χρηματική αντιπαροχή - Τρόπος πληρωμής 1. Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης καθορίζεται, για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, σε   EUR.

Η χρηματική αντιπαροχή περιλαμβάνει: α ετήσιο ποσό για την πρόσβαση στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού ύψους   EUR το οποίο ισοδυναμεί με βάρος αναφοράς 6  τόνων ετησίως· και β ειδικό ποσό   EUR ετησίως, το οποίο προορίζεται για τη στήριξη και την υλοποίηση της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Ακτής Ελεφαντοστού. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3, 5, 6 και 9 του παρόντος πρωτοκόλλου και των άρθρων 12 και 13 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης.

katys απώλεια βάρους 75 λιβρών

Εάν η συνολική ποσότητα των αλιευμάτων από τα ευρωπαϊκά σκάφη στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού υπερβαίνει το βάρος αναφοράς, το ποσό της ετήσιας χρηματικής αντιπαροχής θα επαυξάνεται κατά 65 EUR ανά πρόσθετο τόνο αλιευμάτων.

Ωστόσο, το συνολικό ετήσιο ποσό που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α   EUR. Όταν οι ποσότητες που έχουν αλιευθεί από τα ευρωπαϊκά σκάφη υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στο διπλάσιο του συνολικού ετήσιου ποσού, το οφειλόμενο ποσό για την ποσότητα που υπερβαίνει το εν λόγω όριο καταβάλλεται το επόμενο έτος. Η πληρωμή της χρηματικής αντιπαροχής που καθορίζεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται το αργότερο 90 ημέρες από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής του πρωτοκόλλου για το πρώτο έτος και το αργότερο κατά την επέτειο της έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου για τα επόμενα έτη.

Η διάθεση της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρχών της Ακτής Ελεφαντοστού. Katys απώλεια βάρους 75 λιβρών χρηματική αντιπαροχή καταβάλλεται σε λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου της Ακτής Ελεφαντοστού, του οποίου τα στοιχεία γνωστοποιούνται σε ετήσια βάση από τις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού.

Άρθρο 3 Προώθηση της υπεύθυνης αλιείας στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ακτή Ελεφαντοστού συμφωνούν στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίουένα πολυετές τομεακό πρόγραμμα, καθώς και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του, που περιλαμβάνουν ιδίως: α τους προσανατολισμούς σε ετήσια και πολυετή βάση, σύμφωνα με τους οποίους χρησιμοποιείται η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο katys απώλεια βάρους 75 λιβρών · β τους προς επίτευξη στόχους σε ετήσια και πολυετή βάση, ώστε να καταστεί εφικτή με την πάροδο του χρόνου η καθιέρωση υπεύθυνης και αειφόρου αλιείας, katys απώλεια βάρους 75 λιβρών υπόψη των προτεραιοτήτων που διατυπώνει η Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού στο πλαίσιο της εθνικής αλιευτικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την επιτήρηση, τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης ΠΛΑ αλιείας· γ τα κριτήρια και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για την αξιολόγηση katys απώλεια βάρους 75 λιβρών αποτελεσμάτων, σε ετήσια βάση.

Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση του πολυετούς τομεακού προγράμματος ή της χρήσης των ειδικών ποσών για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται ετησίως πρέπει να εγκρίνεται από τα δύο μέρη στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής. Τα μέρη αξιολογούν, σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του πολυετούς τομεακού προγράμματος. Εφόσον απαιτείται, τα μέρη συνεχίζουν την εν λόγω παρακολούθηση και μετά τη λήξη του παρόντος πρωτοκόλλου, έως την απώλεια λίπους μη επεμβατική χρήση της ειδικής χρηματικής αντιπαροχής που katys απώλεια βάρους 75 λιβρών στο άρθρο katys απώλεια βάρους 75 λιβρών παράγραφος 2 στοιχείο β.

Άρθρο 4 Επιστημονική και τεχνική συνεργασία για υπεύθυνη αλιεία 1. Τα μέρη δεσμεύονται να προωθούν την υπεύθυνη αλιεία στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού με βάση την αρχή της μη διάκρισης μεταξύ των διάφορων στόλων που αλιεύουν στα εν λόγω ύδατα.

Κατά τη διάρκεια του παρόντος πρωτοκόλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού συνεργάζονται για katys απώλεια βάρους 75 λιβρών παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού. Τα μέρη δεσμεύονται να προωθούν τη συνεργασία στο επίπεδο της υποπεριφέρειας όσον αφορά την υπεύθυνη αλιεία, ιδίως στο πλαίσιο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού ICCAT και κάθε αρμόδιου υποπεριφερειακού ή διεθνούς οργανισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας, τα μέρη, βασιζόμενα στις συστάσεις και στα ψηφίσματα που εκδίδει η ICCAT και στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής η οποία αναφέρθηκε ήδη στο άρθρο 3 για να θεσπίσουν, εάν χρειάζεται κατόπιν επιστημονικής συνεδρίασης ενδεχομένως στο επίπεδο της υποπεριφέρειας, και από κοινού, μέτρα που αποβλέπουν στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων που επηρεάζουν τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών σκαφών.

Τα μέρη συνεργάζονται για την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και επιθεώρησης της αλιείας στη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού.

Uploaded by

Άρθρο 5 Αναθεώρηση katys απώλεια βάρους 75 λιβρών αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει αμοιβαίας συμφωνίας 1. Οι αλιευτικές δυνατότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1 μπορούν να αυξηθούν με αμοιβαία συμφωνία των μερών σε συνέχεια των διαβουλεύσεων οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, εφόσον η εν λόγω αύξηση δεν θίγει τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η χρηματική αντιπαροχή η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 αυξάνεται αναλόγως και συναρτήσει του χρόνου. Αντιθέτως, στην περίπτωση που τα μέρη συμφωνούν στην έγκριση της μείωσης των αλιευτικών δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 1, η χρηματική αντιπαροχή μειώνεται αναλόγως και συναρτήσει του χρόνου.

Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών σκαφών μπορεί επίσης να αναθεωρηθεί κατόπιν διαβούλευσης και με αμοιβαία συμφωνία των μερών, με σεβασμό κάθε ενδεχόμενης σύστασης της μεικτής επιστημονικής συνεδρίασης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, όσον αφορά τη διαχείριση των αποθεμάτων που μπορεί να επηρεάζονται από την εν λόγω καλύτερη μέθοδος για katys απώλεια βάρους 75 λιβρών χάσετε λίπος. Τα μέρη συμφωνούν στην αντίστοιχη αναπροσαρμογή της χρηματικής αντιπαροχής, εφόσον κάτι τέτοιο δικαιολογείται από την ανακατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

Άρθρο 6 Νέες αλιευτικές δυνατότητες και πειραματική αλιεία 1. Σε περίπτωση που ευρωπαϊκά αλιευτικά σκάφη ενδιαφέρονται για αλιευτικές δραστηριότητες που δεν προβλέπονται στο άρθρο 1, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβουλεύεται με την Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού για την ενδεχόμενη παραχώρηση άδειας για τις νέες αυτές δραστηριότητες.

χάνω βάρος αλλά όχι λίπος

Στο πλαίσιο των εν λόγω katys απώλεια βάρους 75 λιβρών, τα μέρη λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, και ιδίως εκείνες που εκδίδονται από τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας, όπως η Επιτροπή αλιείας του κεντροανατολικού Ατλαντικού CECAF. Τα μέρη συμφωνούν ενδεχομένως τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στις νέες αυτές αλιευτικές δυνατότητες και τη θέσπιση πολυετών σχεδίων διαχείρισης. Εφόσον απαιτείται, τροποποιούν το παρόν πρωτόκολλο και το παράρτημά του.

Κατόπιν των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, τα μέρη μπορούν να επιτρέπουν περιόδους πειραματικής αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού προκειμένου να δοκιμαστούν η τεχνική εφικτότητα και η οικονομική αποδοτικότητα νέων αλιευτικών δραστηριοτήτων. Υπόκεινται στην καταβολή τέλους, το οποίο καθορίζεται από τις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού. Άρθρο 7 Εφαρμοστέες διατάξεις του εθνικού δικαίου 1.

katys απώλεια βάρους 75 λιβρών qu est ce qu un καυστήρα λίπους

Οι δραστηριότητες των ευρωπαϊκών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα της Ακτής Ελεφαντοστού διέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο στη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού, εκτός εάν η συμφωνία και το παρόν πρωτόκολλο ορίζουν κάτι διαφορετικό.

Οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε αλλαγή ή νέα νομοθεσία η οποία αφορά τον τομέα της αλιείας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενημερώνει τις αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού για κάθε αλλαγή ή νέα νομοθεσία η οποία αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες του στόλου υπερπόντιας αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 8 Αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου αναστέλλεται για λόγους διαφορετικούς από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 στοιχείο γ ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί την πρόθεσή του εγγράφως και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η εν λόγω αναστολή.

Η αναστολή του πρωτοκόλλου για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ εφαρμόζεται αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης αναστολής.

Σε περίπτωση αναστολής, τα μέρη συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις με σκοπό τον φιλικό διακανονισμό της μεταξύ τους διαφοράς. Όταν επιτευχθεί ο εν λόγω διακανονισμός, η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου επαναλαμβάνεται και το ποσό της χρηματικής αντιπαροχής μειώνεται αναλόγως και συναρτήσει της διάρκειας αναστολής της εφαρμογής του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 9 Αναστολή και επανεξέταση της πληρωμής της χρηματικής αντιπαροχής 1. Η χρηματική αντιπαροχή, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α και βμπορεί να επανεξεταστεί ή να ανασταλεί, κατόπιν διαβούλευσης στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, εάν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α μη φυσιολογικές περιστάσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο η της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, οι οποίες εμποδίζουν την άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού· β σημαντικές αλλαγές στον καθορισμό και στην εφαρμογή της αλιευτικής πολιτικής εκατέρου των μέρων, οι οποίες επηρεάζουν τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου· γ ενεργοποίηση των μηχανισμών διαβούλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού σχετικά με παραβίαση των βασικών και θεμελιωδών στοιχείων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 της εν λόγω συμφωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να επανεξετάσει ή να αναστείλει, εν όλω ή εν μέρει, την πληρωμή της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β του παρόντος πρωτοκόλλου, σε περίπτωση μη εκτέλεσης της εν λόγω χρηματικής αντιπαροχής ή εάν katys απώλεια βάρους 75 λιβρών επιτευχθέντα αποτελέσματα δεν συνάδουν με τον προγραμματισμό, βάσει αξιολόγησης η οποία διενεργείται από τη μεικτή επιτροπή.

Οι άδειες αλιείας οι οποίες χορηγήθηκαν στα ευρωπαϊκά σκάφη μπορούν να katys απώλεια βάρους 75 λιβρών ταυτόχρονα με την αναστολή πληρωμής της χρηματικής αντιπαροχής του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α. Σε περίπτωση επαναφοράς τους, η ισχύς των εν λόγω αδειών αλιείας παρατείνεται κατά διάστημα ίσο με την περίοδο αναστολής των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της katys απώλεια βάρους 75 λιβρών 1 του παρόντος άρθρου, εάν katys απώλεια βάρους 75 λιβρών Ευρωπαϊκή Ένωση παραλείψει να καταβάλει την πληρωμή που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο αοι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού ενημερώνουν επίσημα την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εν λόγω παράλειψη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβαίνει στους κατάλληλους ελέγχους και, εφόσον απαιτείται, στην πληρωμή εντός μέγιστης προθεσμίας εξήντα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του επίσημου αιτήματος. Ελλείψει πληρωμής κατά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, ή πρόσφορης αιτιολογίας για τη μη πληρωμή, οι αρχές της Ακτής Ελεφαντοστού μπορούν να αναστείλουν την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου επαναλαμβάνεται μόλις πραγματοποιηθεί η σχετική πληρωμή.

καπνός ρωγμή για να χάσουν βάρος σούπερ ποτό για να χάσετε βάρος

Katys απώλεια βάρους 75 λιβρών 10 Ηλεκτρονική επικοινωνία 1. Η Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται να θέσουν τάχιστα σε εφαρμογή τα απαραίτητα συστήματα πληροφορικής για την ηλεκτρονική ανταλλαγή όλων των πληροφοριών και εγγράφων που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας.

Katys απώλεια βάρους 75 λιβρών ηλεκτρονική μορφή ενός εγγράφου θεωρείται ισοδύναμη, από κάθε άποψη, με την έντυπη μορφή του. Η Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλοενημερώνονται αμέσως σχετικά με τυχόν δυσλειτουργία συστήματος πληροφορικής. Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας αντικαθίστανται αυτομάτως από την έντυπη μορφή τους. Άρθρο 11 Εμπιστευτικότητα δεδομένων Η Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται ότι όλα τα ονομαστικά δεδομένα που συνδέονται με τα ευρωπαϊκά σκάφη και με τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, τα οποία προκύπτουν στο πλαίσιο της συμφωνίας, χρησιμοποιούνται, ανά πάσα στιγμή, με επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των δεδομένων.

Άρθρο 12 Καταγγελία 1. Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος πρωτοκόλλου, το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί εγγράφως στο άλλο μέρος την πρόθεσή του να καταγγείλει το πρωτόκολλο, τουλάχιστον έξι 6 μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η εν λόγω καταγγελία.

Full text of "Ho Syllogos ton Eisangeleon kai alla euthymographemata"

Η αποστολή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο συνεπάγεται την έναρξη διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών. Άρθρο 13 Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιουλίου Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό.

Ορισμός της αρμόδιας αρχής Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό, ως αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ ή της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού ορίζεται: — όσον αφορά την ΕΕ: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά περίπτωση εκπροσωπούμενη από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ακτή Ελεφαντοστού· — όσον αφορά τη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού: το υπουργείο Αλιείας.

Αλιευτική ζώνη Τα σκάφη της ΕΕ δύνανται να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 3 κατωτέρω.

Ζώνες στις οποίες απαγορεύονται η ναυσιπλοΐα και η αλιεία Το υπουργείο Αλιείας της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού ανακοινώνει στους εφοπλιστές την οριοθέτηση των ζωνών στις οποίες απαγορεύονται η ναυσιπλοΐα και η αλιεία κατά την έκδοση της αλιευτικής άδειας.

Ενημερώνεται επίσης η αντιπροσωπεία της ΕΕ. Τραπεζικός λογαριασμός Η Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού κοινοποιεί στην ΕΕ, πριν από τη θέση του πρωτοκόλλου σε ισχύ, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα πρέπει να καταβάλλονται τα χρηματικά ποσά που επιβαρύνουν τα σκάφη της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας. Οι δαπάνες που αφορούν τα τραπεζικά εμβάσματα βαρύνουν τους εφοπλιστές.

Katys απώλεια βάρους 75 λιβρών προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας αλιείας — επιλέξιμα σκάφη Μόνον τα επιλέξιμα σκάφη μπορούν να λάβουν άδεια αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο αλιευτικών σκαφών της ΕΕ. Για να είναι επιλέξιμο ένα σκάφος, δεν πρέπει katys απώλεια βάρους 75 λιβρών έχει απαγορευθεί στον εφοπλιστή, στον πλοίαρχο και στο ίδιο το σκάφος η αλιευτική δραστηριότητα στην Ακτή Ελεφαντοστού. Πρέπει να είναι εντάξει έναντι των αρχών της Ακτής Ελεφαντοστού, υπό την έννοια ότι πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις παλαιότερες υποχρεώσεις του που προέκυψαν από τις αλιευτικές του δραστηριότητες στην Ακτή Ελεφαντοστού στο πλαίσιο των αλιευτικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με την ΕΕ.

Αίτηση χορήγησης άδειας Οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, στο υπουργείο Αλιείας της Ακτής Ελεφαντοστού, την αίτηση κάθε σκάφους το οποίο επιθυμεί να αλιεύει στο πλαίσιο της συμφωνίας τουλάχιστον 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αιτούμενης άδειας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο υπουργείο Αλιείας σύμφωνα με τα έντυπα υπόδειγμα των οποίων παρέχεται στο προσάρτημα I. Κατά την ανανέωση άδειας στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου, για σκάφος του οποίου τα katys απώλεια βάρους 75 λιβρών χαρακτηριστικά δεν έχουν τροποποιηθεί, η αίτηση ανανέωσης συνοδεύεται αποκλειστικά από απόδειξη πληρωμής των τελών.

Τα τέλη περιλαμβάνουν όλους τους εθνικούς και τοπικούς φόρους, εκτός από τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών. Προσωρινός κατάλογος σκαφών στα οποία επιτρέπεται η αλιεία Μόλις λαμβάνει τις αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας αλιείας καθώς και την ειδοποίηση πληρωμής της προκαταβολής, η Ακτή Ελεφαντοστού καταρτίζει τον προσωρινό κατάλογο των αιτούντων σκαφών. Ο κατάλογος αυτός κοινοποιείται πάραυτα στην εθνική αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της αλιείας και στην ΕΕ.

Η ΕΕ διαβιβάζει αντίγραφο του προσωρινού καταλόγου στον εφοπλιστή ή στον ναυτικό του πράκτορα.

1789_H_Megalh_Epanastash_twn_Gallwn.pdf

Σε περίπτωση που τα γραφεία της ΕΕ είναι κλειστά, η Ακτή Ελεφαντοστού μπορεί να χορηγήσει αντίγραφο του προσωρινού καταλόγου απευθείας στον εφοπλιστή ή στον ναυτικό του πράκτορα. Τα σκάφη μπορούν να αλιεύουν από την εγγραφή τους στον προσωρινό κατάλογο. Τα εν λόγω σκάφη πρέπει να διατηρούν συνεχώς αντίγραφο του προσωρινού καταλόγου επί του σκάφους έως την έκδοση της άδειας αλιείας. Έκδοση των αδειών Οι άδειες για όλα τα σκάφη χορηγούνται στους εφοπλιστές ή στους αντιπροσώπους τους μέσω της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ακτή Ελεφαντοστού, εντός 21 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο σημείο 2 ανωτέρω από το υπουργείο Αλιείας της Ακτής Ελεφαντοστού.

Οι άδειες ισχύουν για περίοδο ενός έτους και είναι ανανεώσιμες. Εκδίδονται για το διάσημα από την 1η Ιουλίου έως την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατάλογος σκαφών στα οποία επιτρέπεται η αλιεία Μόλις εκδίδει την άδεια, η Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού καταρτίζει αμελλητί τον οριστικό κατάλογο των σκαφών στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν στην ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού.

Ο εν λόγω κατάλογος κοινοποιείται πάραυτα στην εθνική αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της αλιείας και στην ΕΕ και αντικαθιστά τον προαναφερόμενο προσωρινό κατάλογο. Στην περίπτωση αυτή, κατά τον υπολογισμό του όγκου των αλιευμάτων για τον καθορισμό της ενδεχόμενης επιπλέον πληρωμής, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των αλιευμάτων των δύο σκαφών.

Ο εφοπλιστής του σκάφους που αντικαθίσταται ή ο αντιπρόσωπός του παραδίδει την ακυρωθείσα άδεια στο υπουργείο αλιείας της Ακτής Ελεφαντοστού μέσω της αντιπροσωπείας της ΕΕ. Η νέα άδεια αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία katys απώλεια βάρους 75 λιβρών της ακυρωθείσας άδειας από τον εφοπλιστή στο υπουργείο αλιείας της Ακτής Ελεφαντοστού. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ακτή Ελεφαντοστού ενημερώνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της άδειας.

Διατήρηση της άδειας επί του σκάφους Η άδεια πρέπει να διατηρείται επί του σκάφους ανά πάσα στιγμή.

Τα λέμε •LIVE - H Iωάννα Μ. μιλάει για την εμπειρία απώλεια βάρους της στο Dr. Psoma Wellness

Ωστόσο, τα σκάφη μπορούν να αλιεύουν από την εγγραφή τους στον προσωρινό κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος κεφαλαίου. Τα τέλη ορίζονται σε 35 EUR ανά τόνο αλιευμάτων στη ζώνη αλιείας της Ακτής Ελεφαντοστού για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι και τα παραγαδιάρικα επιφανείας.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, το βάρος των αλιευμάτων για το παρελθόν έτος, όπως αυτό επικυρώθηκε από τα επιστημονικά ιδρύματα που αναφέρονται στο σημείο 6 κατωτέρω.

Much more than documents.

Η εν λόγω εκκαθάριση κοινοποιείται ταυτόχρονα στο υπουργείο Αλιείας της Ακτής Ελεφαντοστού και στους εφοπλιστές, μέσω των κρατών μελών.

Ωστόσο, σε περίπτωση που το ποσό της τελικής εκκαθάρισης είναι κατώτερο από το Πυροσβεστικός καυστήρας της προκαταβολής που ορίζεται στο σημείο 2 της παρούσας ενότητας, το υπόλοιπο ποσό δεν επιστρέφεται στον εφοπλιστή.

Ημερολόγιο αλιείας Κάθε πλοίαρχος σκάφους της ΕΕ που αλιεύει στο πλαίσιο της συμφωνίας τηρεί ημερολόγιο αλιείας, υπόδειγμα του οποίου για κάθε κατηγορία αλιείας παρατίθεται στο προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος.

Το ημερολόγιο αλιείας συμπληρώνεται από τον πλοίαρχο για κάθε ημέρα παρουσίας του σκάφους στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού. Ο πλοίαρχος καταγράφει κάθε ημέρα στο ημερολόγιο αλιείας την ποσότητα κάθε είδους, ταυτοποιούμενου βάσει του αντίστοιχου τριψήφιου κωδικού FAO, που έχει αλιευθεί και διατηρείται επί του σκάφους και εκφράζεται σε χιλιόγραμμα βάρους του ζωντανού ιχθύος ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων.

Για κάθε κύριο είδος ο πλοίαρχος αναφέρει και τα μηδενικά αλιεύματα. Ο πλοίαρχος καταγράφει επίσης, κατά περίπτωση, σε ημερήσια βάση στο ημερολόγιο αλιείας τις ποσότητες κάθε είδους που ρίπτονται στη θάλασσα, σε χιλιόγραμμα βάρους του ζωντανού ιχθύος ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων.

Το ημερολόγιο αλιείας συμπληρώνεται ευανάγνωστα, με κεφαλαία γράμματα και υπογράφεται από τον πλοίαρχο. Η ακρίβεια katys απώλεια βάρους 75 λιβρών δεδομένων που καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας αποτελεί ευθύνη του πλοιάρχου.

Δήλωση των αλιευμάτων Ο πλοίαρχος δηλώνει τα αλιεύματα του σκάφους, υποβάλλοντας στο υπουργείο Αλιείας τα ημερολόγια αλιείας που αντιστοιχούν στην περίοδο παρουσίας του σκάφους στην αλιευτική ζώνη της Ακτής Ελεφαντοστού. Οι αριθμοί τηλεομοιοτυπίας, τηλεφώνου, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γνωστοποιούνται επίσης κατά τη στιγμή έκδοσης της άδειας αλιείας.

Η Ακτή Ελεφαντοστού κοινοποιεί αμελλητί στα οικεία σκάφη και στην ΕΕ κάθε τροποποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, του αριθμού κλήσεως ή της συχνότητας διαβίβασης. Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, η κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει την άδεια του εμπλεκόμενου σκάφους μέχρις ότου υπάρξει σχετική συμμόρφωση και να επιβάλει στον εφοπλιστή του σκάφους την ποινή που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ακτής Ελεφαντοστού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνονται σχετικά. Μετάβαση σε ηλεκτρονικό σύστημα Τα μέρη δηλώνουν την κοινή βούλησή τους να διασφαλίσουν τη μετάβαση σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης των αλιευμάτων βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που καθορίζονται στο προσάρτημα 5. Τα μέρη συμφωνούν να καθορίσουν katys απώλεια βάρους 75 λιβρών κοινού, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, τους όρους της εν λόγω μετάβασης με στόχο το σύστημα να καταστεί λειτουργικό στις 31 Δεκεμβρίου Οι εφοπλιστές μεριμνούν να ναυτολογούν κατά προτεραιότητα ναυτικούς υπηκόους της Ακτής Ελεφαντοστού.

Η Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ΔΟΕ σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία εφαρμόζεται αυτοδικαίως στους ναυτικούς που ναυτολογούνται στα ευρωπαϊκά αλιευτικά σκάφη.