Εγγραφείτε στα newsletter μας

Η θεραπεία απώλειας βάρους kevin trudeau, Δίαιτα χάπια Watchdog | θερμίδες την ημέρα: Διατροφή Σταγόνες επιτυχία;

Εξέλιξη της Garcinia Cambogia Υγιεινή Διατροφή

Πολλοί άνθρωποι με ρωτούν ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο "Παραδίδοντας  στο Σύμπαν" τις επιθυμίες σου, και απλά στο να "Παραιτείσαι" από το όνειρο σου και το να "Παραιτείσαι" προσπαθώντας να υλοποιήσεις  τα πράγματα που θέλεις.

There η θεραπεία απώλειας βάρους kevin trudeau been many terms used over thousands of years relating to the mental and emotional "sweet spot state" one must be in, in order for their dreams and desires to manifest quickly and effortlessly. Υπήρχαν πολλοί όροι που χρησιμοποιήθηκαν για χιλιάδες χρόνια που έχουν σχέση με τη νοητική και συναισθηματική "κατάσταση του καλύτερου σημείου", που κάποιος πρέπει να είναι μέσα, με σκοπό τα όνειρα και οι επιθυμίες του να πραγματοποιηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά.

Just a FEW of these terms include: Surrender to the Universe; Letting Go; Allowing; Release "wanting" and "needing'; do not be in a state of wanting or lack; non-attachment; not being attached to a particular outcome or result; η θεραπεία απώλειας βάρους kevin trudeau giving a hoot if you get what you are wanting or not; success is a journey not a destination; stop and smell the roses; be here now; be in present time; be in the NOW; turn it over to God; be in the moment; let go and let God; name it and claim it; calling those things which be not as though they were; and many more.

Εξέλιξη της Garcinia Cambogia Υγιεινή Διατροφή - υγεία

Μερικοί από αυτούς τους όρους περιέχουν: Παράδοση στο Σύμπαν, παραίτηση, παραχώρηση, απελευθέρωση, "θέλοντας και έχοντας ανάγκη", να μην είσαι σε μια κατάσταση του να θέλεις ή να έχεις έλλειψη, μη προσκόλληση, να μην είσαι προσκολλημένος σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα ή αποτέλεσμα, να μην δίνεις μια αν λαμβάνεις ότι θέλεις ή όχι, η επιτυχία είναι ένα ταξίδι όχι ο προορισμός, σταμάτα και απόλαυσε τις μικρές χαρές, να είσαι στο εδώ και τώρα, να είσαι στο παρόν τώρα, να είσαι στο ΤΩΡΑ, παρέδωσε τα όλα στο Θεό, να είσαι στο λεπτό, παράδωσε τα και επέτρεψε στο Θεό, ονόμασε το και απαίτησε το, κάλεσε αυτά τα πράγματα που δεν είναι όπως φαίνονται, και πολλά άλλα.

How is that state, as described above, with all those different terms, different from simply "Giving Up". The distinction is easy to "feel". Πως είναι αυτή η κατάσταση, όπως περιγράφεται παραπάνω, με αυτούς τους διάφορους όρους, διαφορετική από το απλά «Παραιτούμαι». Η διάκριση είναι εύκολο να γίνει «αισθητή». You should be clear about what you want. Generally, your desire should be very specific, as much as it can be. Πρώτα χρειάζεται να γνωρίσεις συγκεκριμένα τι θέλεις.

Είναι απαραίτητο να είσαι ξεκάθαρος στο τι θέλεις. Γενικά η επιθυμία σου πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη, τόσο όσο μπορεί να είναι. Μετά, πρέπει να φανταστείς με το μάτι του μυαλού σου, τον εαυτό σου σε κατοχή  του τι θέλεις να αποκτήσεις. See yourself, as clearly and vividly as you can, in your imagination, actually living your life with what you are wanting to achieve. η θεραπεία απώλειας βάρους kevin trudeau

HCG θεραπείες για την απώλεια βάρους >> Απώλεια βάρους

Δες τον εαυτό σου, όσο πιο καθαρά και ζωντανά μπορείς, στην φαντασία σου, στην πραγματικότητα ζώντας την ζωή σου με το τι θέλεις να αποκτήσεις. See this as a vivid movie that can run for between minutes at least, more is even better.

Δες το σαν μια ζωντανή ταινία που μπορεί να τρέχει μεταξύ λεπτών τουλάχιστον περισσότερο ακόμη καλύτερα. Try to include all the senses in your movie sight, smells, tastes, textures, etc.

HCG θεραπείες για την απώλεια βάρους

Προσπάθησε να συμπεριλάβεις όλες τις αισθήσεις σου στην ταινία όραση, μυρωδιές, γεύσεις, υφές κλπ. You are releasing the outcome to the Universe.

μπορείτε να χάσετε βάρος σε 43

You are Letting Go of the outcome. Απελευθερώνεις το αποτέλεσμα στο Σύμπαν. Παραδίνεις το αποτέλεσμα. Get to the point where you are not attached to any particular outcome or result. Get to the point where you feel if you get what you want, great!

Φτάσε στο σημείο, όπου δεν θα είσαι προσκολλημένος σε κανένα συγκεκριμένη έκβαση ή  αποτέλεσμα.

η θεραπεία απώλειας βάρους kevin trudeau

Φτάσε το σημείο όπου αισθάνεσαι ότι εάν λάβεις ότι θέλεις, είναι υπέροχο! But if you don't get what you want, you really don't care!

You feel that SAME either way. Αλλά εάν δεν λάβεις ότι θέλεις, δεν σε ενδιαφέρει αληθινά! Αισθάνεσαι το ΙΔΙΟ έτσι κι αλλιώς.

That is "Letting Go".

Οραματισμός "μίλησε στο σώμα σου": η βάση της αυτό-ίασης - μία εναλλακτική θεραπεία!

That is being in a state of "Allowing". Αυτό είναι το "Παραδίδοντας στο Σύμπαν". Αυτό είναι το "Παραδίδω". Αυτό είναι το να είσαι σε η θεραπεία απώλειας βάρους kevin trudeau της "Παραχώρησης".

That is "NON Attachment". That is "Casting all your cares wishes, wants and desires upon the Lord". There are also hundreds of other ancient scriptures from the Indian Veda's, The Tao, Buddha etc that also all say the same thing.

Αυτό είναι «ΜΗ  προσκόλληση».

η θεραπεία απώλειας βάρους kevin trudeau καύση του λίπους στο κάτω μέρος

Αυτό είναι « Να δίνεις όλες τις ανησυχίες σου ευχές, θέλω και επιθυμίες στον Κύριο». Υπάρχουν δεκάδες από άλλες αρχαίες γραφές από τις Ινδικές Βέδες, το Ταο, Βούδα κλπ που λένε το ίδιο πράγμα.