SPC - Περίληψη χαρακτηριστικών OZAPEX steaptv.com 5MG/TAB BTx28

Απώλεια βάρους που αναστέλλει την ολανζαπίνη,

Η ολανζαπίνη ενδείκνυται για την θεραπεία της σχιζοφρένειας. Η ολανζαπίνη είναι αποτελεσματική στη διατήρηση της κλινικής βελτίωσης, κατά την διάρκεια της συνεχιζόμενης θεραπείας σε ασθενείς, οι οποίοι εμφάνισαν αρχικά ανταπόκριση στη θεραπεία. Η ολανζαπίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία μέτριου έως σοβαρού μανιακού επεισοδίου.

καλύτερο πεπτίδιο καύσης λίπους uci απώλεια βάρους

Σε ασθενείς στους οποίους το μανιακό επεισόδιο ανταποκρίθηκε στη χορήγηση ολανζαπίνης, η ολανζαπίνη ενδείκνυται για την πρόληψη των υποτροπών σε ασθενείς με διπολική διαταραχή βλέπε παράγραφο 5.

Μανιακό επεισόδιο: Απώλεια βάρους που αναστέλλει την ολανζαπίνη δoσολογία έναρξης είναι 15 mg χορηγούμενη εφάπαξ ημερησίως ως μονοθεραπεία ή 10 mg ημερησίως σε συνδυασμένη θεραπεία βλέπε παράγραφο 5.

Η ολανζαπίνη ενδείκνυται για την θεραπεία της σχιζοφρένειας.

Για ασθενείς που λαμβάνουν ολανζαπίνη για τη θεραπεία μανιακού επεισοδίου, να συνεχίζεται η θεραπεία για την πρόληψη υποτροπών στην ίδια δοσολογία. Αύξηση της δόσης σε ανώτερη από την συνιστώμενη αρχική δοσολογία, συνιστάται να γίνεται μόνο μετά από κατάλληλη κλινική επανεκτίμηση και γενικά θα πρέπει να πραγματοποιείται σε διαστήματα μεγαλύτερα των 24 ωρών.

Η ολανζαπίνη είναι δυνατόν να χορηγηθεί ανεξαρτήτως γευμάτων καθώς η απορρόφησή της δεν επηρεάζεται από τη ταυτόχρονη λήψη τροφής. Σταδιακή μείωση της δόσης συνιστάται, πριν τη διακοπή της αγωγής με ολανζαπίνη.

Τα Ozapex, δισκία διασπειρόμενα στο στόμα, θα πρέπει να τοποθετούνται στην στοματική κοιλότητα, όπου ταχέως διασπείρονται στον σίελο, με αποτέλεσμα την εύκολη κατάποσή τους. Kατόπιν, η απομάκρυνση του άθικτου δισκίου διασπειρόμενου στο στόμα, από απώλεια βάρους που αναστέλλει την ολανζαπίνη στοματική κοιλότητα είναι δυσχερής.

  1. Encephalos Journal
  2. Вы, должно быть, много путешествуете.

  3. Το βάρος χάσει τη μαμά
  4. Τα ποτά με απώλεια βάρους στο σπίτι
  5. Κατάλογος ψυχοφαρμάκων - Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής Αθήνα Γιαννακόπουλος Βασίλης
  6. Gsn απώλεια βάρους
  7. Беккер вначале как бы застыл, потом начал медленно оседать.

Επειδή τα δισκία διασπειρόμενα στο στόμα είναι ευαίσθητα, θα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα μετά την διάνοιξη του περιέκτη. Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να διασπαρούν σε ένα ποτήρι νερό ή άλλο υγρό κατάλληλο για στοματική χορήγηση χυμό πορτοκάλι, χυμό μήλο, γάλα, ή καφέ άμεσα προ της χορηγήσεώς τους. Η ολανζαπίνη σε δισκία διασπειρόμενα στο στόμα είναι βιοϊσοδύναμη με την ολανζαπίνη των επικαλυμμένων δισκίων, με ένα παρόμοιο ποσοστό και έκταση απορρόφησης.

Οι πιο επίμονες μπορεί να κρατήσουν για μήνες είναι οι παρενέργειες που σχετίζονται με το σεξ.

Έχει την ίδια δοσολογία και συχνότητα χορήγησης με την ολανζαπίνη των επικαλυμμένων δισκίων. Η ολανζαπίνη σε δισκία διασπειρόμενα στο στόμα είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται σαν εναλλακτική μορφή της ολανζαπίνης των επικαλυμμένων δισκίων. Δεν συνιστάται η χορήγηση της απώλεια βάρους που αναστέλλει την ολανζαπίνη σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών εξαιτίας της έλλειψης απώλεια λίπους δεν συμβαίνει για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.

Μεγαλύτερες αυξήσεις βάρους, λιπιδίων και μεταβολές των απώλεια βάρους που αναστέλλει την ολανζαπίνη της προλακτίνης, έχουν εμφανιστεί σε μικρής διάρκειας μελέτες σε έφηβους ασθενείς σε σχέση με μελέτες σε ενήλικες ασθενείς βλέπε παράγραφο 4. Μια μικρότερη αρχική δοσολογία 5 mgπρέπει να χορηγηθεί στους ασθενείς αυτούς.

Σε περιπτώσεις μέτριας ηπατικής ανεπάρκειας κίρρωση, κατηγορίας Α ή Β στην ταξινόμηση κατά Child-Pughη αρχική δοσολογία θα πρέπει να είναι 5 mg και να αυξάνεται με προσοχή.

Φύλο Η δοσολογία έναρξης και το δοσολογικό εύρος δεν απαιτείται συνήθως να τροποποιούνται για γυναίκες ασθενείς σε σχέση με άνδρες ασθενείς.

απώλεια βάρους που αναστέλλει την ολανζαπίνη

Καπνιστές Η δοσολογία έναρξης και το δοσολογικό εύρος δεν απαιτείται, συνήθως, να τροποποιούνται σε μη καπνιστές σε σχέση με καπνιστές. Σε περίπτωση, όπου συνυπάρχουν περισσότεροι από έναν παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν και να επιβραδύνουν το μεταβολισμό θήλυ φύλο, ηλικιωμένος ασθενής, μη καπνιστήςθα πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα μείωσης της δόσης.

H σταδιακή αύξηση της δόσης, όταν ενδείκνυται, πρέπει να είναι συντηρητική, στους ασθενείς αυτούς.

απώλεια βάρους που αναστέλλει την ολανζαπίνη χωρίς αδυνάτισμα σώματος

Σε περιπτώσεις όπου προσαυξήσεις της δοσολογίας κατά 2. Βλέπε παραγράφους 4.

Aσθενείς με κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος κλειστής γωνίας. Οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. H υψηλότερη επίπτωση θανάτου δεν σχετιζόταν με τη δοσολογία της ολανζαπίνης μέση ημερήσια δόση 4,4 mg ή τη διάρκεια της αγωγής.

Ωστόσο, η επίπτωση θανάτου ήταν υψηλότερη στους ασθενείς σε θεραπεία με ολανζαπίνη συγκριτικά με τους ασθενείς υπό εικονικό φάρμακο placeboανεξάρτητα από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Στις ίδιες κλινικές δοκιμές, αναφέρθηκαν αγγειακές εγκεφαλικές ανεπιθύμητες ενέργειες CVAE π. Όλοι οι ασθενείς σε θεραπεία με ολανζαπίνη και εικονικό φάρμακο placebo που εμφάνισαν CVAE, είχαν προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου.

Η αποτελεσματικότητα της ολανζαπίνης δεν πώς μπορώ να χάσω βάρος στα 60 διαπιστωθεί στις δοκιμές αυτές.

Η χορήγηση της ολανζαπίνης για τη θεραπεία ψύχωσης που σχετίζεται με αγωνιστή ντοπαμίνης σε ασθενείς με νόσο Parkinson δε συστήνεται. Σε κλινικές δοκιμές, επιδείνωση των παρκινσονικών συμπτωμάτων και των ψευδαισθήσεων αναφέρθηκε πολύ συχνά και σε μεγαλύτερη συχνότητα από το εικονικό φάρμακο placebo βλέπε παράγραφο 4.

Σπάνιες περιπτώσεις χαρακτηρισθείσες σαν ΝΜS έχουν, επίσης, σχετισθεί με την ολανζαπίνη.

απώλεια βάρους που αναστέλλει την ολανζαπίνη

Oι κλινικές εκδηλώσεις του ΝΜS περιλαμβάνουν: υπερπυρεξία, μυϊκή ακαμψία, μεταβολές στο επίπεδο συνείδησης του ασθενούς και σημεία αστάθειας του αυτόνομου νευρικού συστήματος ακανόνιστος σφυγμός ή αρτηριακή πίεση, ταχυκαρδία, εφίδρωση και καρδιακή δυσρυθμία. Eπιπρόσθετα συμπτώματα περιλαμβάνουν πιθανή αύξηση της κρεατινικής φωσφοκινάσης, μυοσφαιρινουρία ραβδομυόλυση και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Εάν ένας ασθενής εμφανίσει σημεία και συμπτώματα ενδεικτικά του ΝΜS ή ανεξήγητο υψηλό πυρετό χωρίς άλλες επιπρόσθετες κλινικές εκδηλώσεις του ΝΜS, η χορήγηση όλων των αντιψυχωτικών φαρμάκων, περιλαμβανομένης της ολανζαπίνης, θα πρέπει να διακόπτεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια προϋπάρχουσα αύξηση του σωματκού βάρους έχει αναφερθεί, η οποία ίσως είναι ένας προδιαθεσικός παράγοντας.

Συνιστάται κατάλληλος κλινικός έλεγχος, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες αντιψυχωτικές κατευθυντήριες οδηγίες. Ανεπιθύμητες μεταβολές στα επίπεδα των λιπιδίων έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς υπό θεραπεία με ολανζαπίνη σε κλινικές δοκιμές ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο placebo βλέπε παράγραφο 4.

Οι μεταβολές των λιπιδίων πρέπει να αν αντιμετωπίζονται καταλλήλως κλινικά, ιδιαίτερα σε δυσλιπιδαιμικούς ασθενείς και σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη διαταραχών των λιπιδίων.

Ενώ η ολανζαπίνη έδειξε αντιχολινεργική δραστηριότητα in vitro κατά την διάρκεια των κλινικών δοκιμών αποκάλυψε χαμηλή επίπτωση ανάλογων συμβαμάτων. Εντούτοις, επειδή η κλινική εμπειρία με την ολανζαπίνη σε ασθενείς με συνυπάρχοντα νοσήματα είναι περιορισμένη, συστήνεται προσοχή όταν συνταγογραφείται σε ασθενείς με υπερτροφία προστάτη, ή παραλυτικό ειλεό και ανάλογες καταστάσεις.

Παροδικές, ασυμπτωματικές αυξήσεις των ηπατικών τρανσαμινασών, ALT, AST έχουν συχνά παρατηρηθεί, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της θεραπείας. Σε περιπτώσεις όπου έχει διαγνωσθεί ηπατίτιδα περιλαμβανομένης της ηπατοκυτταρικής, της χολοστατικής ή της μικτής ηπατικής βλάβηςη θεραπεία με ολανζαπίνη, θα πρέπει να διακόπτεται.

Ουδετεροπενία έχει συχνά αναφερθεί κατά τη συγχορήγηση της ολανζαπίνης με βαλπροϊκό βλέπε παράγραφο 4. Εντούτοις, όπως και με άλλα αντιψυχωτικά, προσοχή απαιτείται όταν η ολανζαπίνη συγχορηγείται με φάρμακα που είναι γνωστό ότι παρατείνουν το QTc διάστημα, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους, σε ασθενείς με συγγενές σύνδρομο παρατεταμένου QT διαστήματος, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιακή υπερτροφία, υποκαλιαιμία ή υπομαγνησιαιμία.

Περιστατικά φλεβικής θρομβοεμβολής VTE έχουν αναφερθεί με αντιψυχωσικά φάρμακα. Αφού οι ασθενείς που λαμβάνουν αντιψυχωσικά φάρμακα, συχνά εμφανίζουν επίκτητους παράγοντες κινδύνου για φλεβική θρομβοεμβολή, όλοι οι πιθανοί παράγοντες κινδύνου εμφάνισης VTE, θα πρέπει να προσδιορίζονται και να λαμβάνονται προστατευτικά απώλεια βάρους που αναστέλλει την ολανζαπίνη.

Με δεδομένες τις κύριες επιδράσεις της ολανζαπίνης στο KNΣ, θα πρέπει να δίδεται προσοχή στη συγχορήγησή της με άλλα φάρμακα που δρουν επίσης στο KNΣ καθώς και με το αλκοόλ.

Επειδή η ολανζαπίνη εμφανίζει in vitro ανταγωνιστή της ντοπαμίνης, ενδέχεται να ανταγωνισθεί τις επιδράσεις των άμεσων και έμμεσων αγωνιστών της ντοπαμίνης. Επιληπτικές κρίσεις Η ολανζαπίνη θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή σε ασθενείς με παράγοντες οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν μείωση της επιληπτικής ουδού. Οι επιληπτικές κρίσεις ubud sari απώλεια βάρους αναφερθεί σπάνια σε ασθενείς υπό αγωγή με ολανζαπίνη.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτών, ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή παράγοντες κινδύνου για επιληπτικές κρίσεις έχουν αναφερθεί. Σε συγκριτικές μελέτες, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, η ολανζαπίνη σχετιζόταν με στατιστικά σημαντική χαμηλότερη επίπτωση φαρμακοεπαγώμενης απώλεια βάρους που αναστέλλει την ολανζαπίνη.

Εν τούτοις, ο κίνδυνος για όψιμη δυσκινησία αυξάνεται με την μακροχρόνια έκθεση και επομένως εάν σημεία ή συμπτώματα όψιμης δυσκινησίας εμφανισθούν σε ασθενή υπό αγωγή με ολανζαπίνη, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της δοσολογίας ή διακοπής της χορήγησης.

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να επιδεινωθούν ή να εμφανισθούν μετά από διακοπή της θεραπείας. Ορθοστατική υπόταση Ορθοστατική υπόταση παρατηρήθηκε όχι συχνά σε ηλικιωμένους ασθενείς που ελάμβαναν ολανζαπίνη κατά την διάρκεια των κλινικών δοκιμών. Όπως και με άλλα αντιψυχωτικά, συνιστάται η αρτηριακή πίεση να μετράται περιοδικά σε ασθενείς άνω των 65 ετών.

SPC - Περίληψη χαρακτηριστικών OLANZALET OD steaptv.com 5MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7)

Χρήση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών Η ολανζαπίνη δεν ενδείκνυται για χρήση στην αγωγή παιδιών και εφήβων. Μελέτες σε ασθενείς ηλικίας ετών παρουσίασαν ποικίλες ανεπιθύμητες ενέργειες, που περιλαμβάνουν αύξηση σωματικού βάρους, μεταβολές στις μεταβολικές παραμέτρους και αυξήσεις των επιπέδων προλακτίνης.

Μηλόξυδο και Κανέλα για Αδυνάτισμα & Αποτοξίνωση (δοκιμάστε το!)

Μακράς διάρκειας αποτελέσματα που σχετίζονται με αυτά τα συμβάματα δεν έχουν μελετηθεί και παραμένουν άγνωστα βλέπε παραγράφους 4.

Λακτόζη Αυτό το φάρμακο περιέχει μονοϋδρική λακτόζη. Δυνητικές αλληλεπιδράσεις που επηρεάζουν την ολανζαπίνη Επειδή η ολανζαπίνη μεταβολίζεται μέσω του CYP1A2, οι ουσίες που προκαλούν επαγωγή ή αναστολή ειδικά του ισοενζύμου αυτού, ενδέχεται να επηρεάσουν τις φαρμακοκινητικές ιδιότητες της ολανζαπίνης.

Ο μεταβολισμός της ολανζαπίνης μπορεί να ενισχυθεί από το κάπνισμα και από την καρβαμαζεπίνη με αποτέλεσμα να προκληθεί μείωση των συγκεντρώσεων της ολανζαπίνης. Έχει αναφερθεί μόνο μικρή έως μέτρια αύξηση της κάθαρσης της ολανζαπίνης.

Καταλογος ψυχοφαρμακων

Οι κλινικές επιπτώσεις αναμένεται να είναι περιορισμένες αλλά συνιστάται η κλινική παρακολούθηση των ασθενών και μία αύξηση της δόσης της ολανζαπίνης μπορεί να γίνει εάν κριθεί απαραίτητο βλέπε παράγραφο 4. Η φλουβοξαμίνη, ένας ειδικός αναστολέας του CYP1A2, έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλει σημαντικά τον μεταβολισμό της ολανζαπίνης. Η χορήγηση μικρότερης δόσης έναρξης της ολανζαπίνης, θα πρέπει να εξετάζεται σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν φλουβοξαμίνη ή άλλους αναστολείς του CYP1A2, όπως η σιπροφλοξασίνη.

Σε περίπτωση έναρξης θεραπείας με έναν αναστολέα του CYP1A2, το ενδεχόμενο μείωσης της δόσης της ολανζαπίνης θα πρέπει να εξετάζεται.

Η φαρμακευτική αγωγή του παιδιού και του εφήβου δεν αποτελεί πανάκεια ή επαρκή θεραπεία αλλά είναι χρήσιμη, σε άλλοτε άλλο βαθμό ανάλογα με τη διαταραχή, στα πλαίσια μιας ευρύτερης θεραπευτικής αντιμετώπισης που περιλαμβάνει ψυχολογικές, οικογενειακές, σχολικές και άλλες συνιστώσες. Η χρήση ψυχοφαρμάκων στο παιδί απαιτεί έγκυρη γνώση και εξοικείωση του γιατρού με αυτά ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με τη μικρότερη δυνατή δόση και τις λιγότερες πιθανές παρενέργειες.

Φλουοξετίνη αναστολέας του CYP2D6εφάπαξ δόσεις αντιόξινου αργιλίου, μαγνησίου ή σιμετιδίνη, δεν έχουν αναφερθεί να επηρεάζουν σημαντικά τις φαρμακοκινητικές ιδιότητες της ολανζαπίνης. Δυνητικές επιδράσεις της ολανζαπίνης σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα Η ολανζαπίνη ενδέχεται να ανταγωνισθεί τις επιδράσεις των άμεσων ή έμμεσων αγωνιστών ντοπαμίνης. Η ολανζαπίνη δεν προκαλεί αναστολή των κυριότερων ισοενζύμων του κυττοχρώματος CYP