Το «λεξικό» της ιδιωτικοποίησης των Πανεπιστημίων : Αυτονομία, ανάληψη της ευθύνης και λογοδοσία

Αδυνατίσματος του εθνικού προγράμματος σπουδών. Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες, πατήστε ΕΔΩ για Σύνδεση. Υπουργική Απόφαση οικ.

Υπουργική Απόφαση οικ.3215/1998 - ΦΕΚ Β-655/30-6-1998 (Κωδικοποιημένη)

Την υπ' αριθμ. Τις διατάξεις του αρθρ. Την ανάγκη ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας των Μονάδων αδυνατίσματος και των διαιτολογικών μονάδων. Τη γνώμη της επιτροπής για το θέμα αυτό που συγκροτήθηκε με την υπ'αριθμ.

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης

Άρθρο 2 Με την απόφαση αυτή θεσμοθετούνται, οι ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους και που θα παρέχουν ασφάλεια στο απασχολούμενο προσωπικό και στους χρήστες, καθώς και οι αναγκαίες λειτουργικές προϋποθέσεις άρτιας διάταξης και διαμόρφωσης των χώρων τους.

Άρθρο 3 α προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε μονάδα αδυνατίσματος και διαιτολογική μονάδα πρέπει αυτές να διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους, για κάθε μία από τις δραστηριότητες που ασκούνται μέσα σε αυτές καθώς και έξοδο κινδύνου.

Αίθουσα ομαδικής γυμναστικής με όργανα κατάλληλα τοποθετημένα, εμβαδού τουλάχιστον 50 τ. Εργαστήριο αισθητικής εμβαδού τουλάχιστον 40 τ. Αίθουσα ανάπαυσης, εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.

Στο doctoranytime λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν τόσο την υγεία σου όσο και τα προσωπικά σου δεδομένα!

Αίθουσα αναμονής εμβαδού τουλάχιστον 20 τ. Αίθουσα καλωπισμού με 2 WC και δύο ντούζ 6. Χώρος φύλαξης ρούχων με ντουλάπες ή γκαρνταρόμπα 7. Αποδυτήρια ανδρών και γυναικών 8.

Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο για παροχή πρώτων βοηθειών με εξεταστική κλίνη και μανόμετρο. Αδυνατίσματος του εθνικού προγράμματος σπουδών ραφείο διαιτολόγου πλήρως εξοπλισμένο με : α Ζυγό μέτρησης β.

  1. Να χάσετε βάρος με τους καυστήρες λίπους
  2. Στο doctoranytime λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν τόσο την υγεία σου όσο και τα προσωπικά σου δεδομένα!
  3. Λίπος άρρωστο σχεδόν νεκρά αποτελέσματα απώλειας βάρους
  4. Μπερτζελέτος Δημήτριος Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος | doctoranytime

Ζυγομετρητή γ. Παχύμετρο δ. Προπλάσματα τροφίμων ε. Λιπομετρητή ζ. Ηλεκτρονικό υπολογιστή στ. Μανόμετρο Χώρος ανάπαυσης προσωπικού γ Τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία απαιτείται να διαθέτουν χώρο εμβαδού τουλάχιστον 50 τ.

9 ετών χάνουν βάρος χάνουν λίπος στους γλουτούς

Αίτηση του ενδιαφερομένου και όταν πρόκειται για εταιρεία του νόμιμου εκπροσώπου αυτής. Βεβαίωση της πολεοδομίας για τη νομιμότητα του κτίσματος. Κανονισμό της πολυκατοικίας στον οποίο να φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος παροχής τέτοιων υπηρεσιών.

Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Σχεδιάγραμμα κάτοψης των χώρων υπογεγραμμένο από πολιτικό μηχανικό μέλος του Τ. Βεβαίωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την πυρασφάλεια. Παράβολο δημοσίου ταμείου Κατάσταση με τα ονόματα των υπευθύνων καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών άσκησης επαγγέλματος ή πτυχίων.

Άρθρο 5 Η άδεια λειτουργίας χορηγείται από τις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μετά από εισήγηση της Επιτροπής που συγκροτείται στην έδρα της οικείας Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και αποτελείται από : 1.

Dr. Oz: «Μάγος» του αδυνατίσματος ή απλώς απάτη;

Ένα εκπρόσωπο του γραφείου φυσικής αγωγής με το νόμιμο αναπληρωτή του. Ένα εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλόγου διαιτολόγων ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

drop dead diva χάνουν βάρος

Άρθρο 6 1. Κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 της απόφασης αυτής, παρέχεται υποχρεωτικάκαθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της μονάδας, με την ευθύνη του έχοντος τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος, πτυχιούχου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισοτίμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και όπου αυτή δεν απαιτείται, από πτυχιούχο αντίστοιχου τμήματος ΑΕΙ ή ισοτίμου τίτλου Αδυνατίσματος του εθνικού προγράμματος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και του υπεύθυνου γιατρού ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος του τίτλου ειδικότητας Παθολόγου ή Γ ενικού Γ ιατρού.

Το υπόλοιπο προσωπικό που θα ασχολείται στις επιμέρους δραστηριότητες, πέραν των υπευθύνωνπρέπει να διαθέτει τουλάχιστον αντίστοιχο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης. Υπεύθυνος του διαιτολογικού γραφείου ορίζεται πτυχιούχος του Χαροκοπείου Α. Άρθρο 8 Από τις μονάδες αυτές απαγορεύεται: 1.

Σούπερ λουτεΐνη χάνουν βάρος

Η διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων, που έχουν σχέση με την ιατρική, πλην της παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση συμβάντος και της απλής ιατρικής εξέτασης για τη χορήγηση της γνωμάτευσης του άρθρου 7 καθώς και η διαφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος.

Η χορήγηση ή μη με κάθε τρόπο προώθηση ή εμπορία, πάσης φύσεως φαρμάκων ή προϊόντων που περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες και άλλων προϊόντων αρμοδιότητας Ε. Αδυνατίσματος του εθνικού προγράμματος σπουδών 9 Η μη συμμόρφωση στις διατάξεις της απόφασης αυτής συνεπάγεται διακοπή της λειτουργίας της μονάδας από έξι 6 μήνες μέχρι ένα χρόνο και σε περίπτωση υποτροπής οριστική διακοπή της λειτουργίας της.

Πρόγραμμα σπουδών

Η διακοπή επιβάλλεται με απόφαση της οικείας Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Άρθρο 10 Μονάδες που λειτουργούν χάσουν βάρος θηλυκό άνω των 40 ετών τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, υποχρεούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι 6 μηνών, να εφοδιαστούν με την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας. Άρθρο 11 Από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού Άρθρο 12 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου Κατεβάσετε επίσης το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Φ.

Σύμφωνα με την αναφορά, «με δεδομένη την ανεπάρκεια των δημόσιων πόρων για την ανώτατη εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να αναλάβει τις πρωτοβουλίες και να προωθήσει τις πολιτικές εκείνες που θα δώσουν στα ΑΕΙ τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ίδιους πόρους τόσο από εξωτερικές όσο και από εσωτερικές πηγές». Σε ό,τι αφορά τη δημόσια χρηματοδότηση των ΑΕΙ, τα μέχρι τώρα πορίσματα της «Έκθεσης» εστιάζουν σε δύο όρους-κλειδιά: την αποτελεσματικότητα και την αυτονομία. Το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή είναι η ελαχιστοποίηση των μορφών της δημόσιας χρηματοδότησης και ο περιορισμός της σε τρεις μόνο τομείς: την επιχορήγηση αδυνατίσματος του εθνικού προγράμματος σπουδών λειτουργικές δαπάνες, τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το δεύτερο βήμα αφορά την προώθηση όλων των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα δώσουν στα ΑΕΙ τη δυνατότητα της μεγαλύτερης δυνατής ευελιξίας και αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των κάθε μορφής πόρων τους. Το τρίτο βήμα αφορά την κατανομή της ενιαίας επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες στα ΑΕΙ, αφενός μεν με βάση ένα σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών που θα διαμορφώνεται με τη σύμφωνη γνώμη των ίδιων των ΑΕΙ, αφετέρου δε με βάση τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού που θα καταρτίζονται μεταξύ πολιτείας και ιδρυμάτων.